73 nội dung trong chỉ 1 bài toán Hình học 11

Khai thác các nội dung cơ bản của Hình học 11 thông qua một bài toán quen thuộc là một cách làm hữu ích khi dạy và học toán. Một ví dụ điển hình là: Khai thác 73 nội dung trong một bài toán Hình học 11. Với chỉ một bài toán Học sinh có thể nắm hầu hết các kiến thức cơ bản của Hình học 11. Từ đây bạn có thể khai thác các bài toán khác một cách tương tự. Một tài liệu hay thích hợp cho việc dạy thêm và tự học. (vnmath.com)
link:
http://www.mediafire.com/?kb8l2zkbn4wxwt4