Hình học 11

Đây là tài liệu sưu tầm trên internet. tác giả tài liệu có trong file đính kèm. Chân thành cảm ơn tác giả.

Chương 1: Phép biến hình:  Bấm vào xem

Chương 2: ĐT&MP, Quan hệ song song :  Tải về

Chương 3: Quan hệ vuông góc:  Tải về

Comments are closed.