Học chương 3 hình học 11

Auto Added by WPeMatico

Bài 5: Khoảng cách – Hình học 11

1. Tóm tắt lý thuyết 1.1. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, đến một mặt phẳng a) Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng Cho điểm O và đường thẳng a. Trong mặt phẳng (O, a) gọi H là hình chiếu vuông góc của O trên a. Khi đó khoảng cách giữa O và H được… …

Bài 5: Khoảng cách – Hình học 11 Read More »

Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc – Hình học 11

1. Tóm tắt lý thuyết 1.1. Góc giữa hai mặt phẳng a) Định nghĩa – Góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng đó. – Nếu hai mặt phẳng song song hoặc trùng nhau thì góc giữa hai mặt phẳng đó bằng (0^o). b) Cách …

Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc – Hình học 11 Read More »