Ôn tập chương 3: Quan hệ vuông góc trong không gian

1. Tóm tắt lý thuyết 1.1. Vectơ trong không gian a) Định nghĩa và các phép toán về vectơ trong không gian – Vectơ trong không gian là một đoạn thẳng có hướng. Kí hiệu (overrightarrow {AB} ) chỉ vectơ có điểm đầu A, điểm cuối B. Vectơ còn được kí hiệu là (overrightarrow {a} ), (overrightarrow […]
Hoc tap online
Author: admin