Đề thi HK1 môn Toán 10 CTST năm 2022-2023 Trường THPT Lương Thế Vinh

Auto Added by WPeMatico

(HK1 Toán 10) Số quy tròn của 45,6534 với độ chính xác (d = 0,01) là:

Câu hỏi: Số quy tròn của 45,6534 với độ chính xác (d = 0,01) là:  A. 45,65; B. 45,6;   C. 45,7;   D. 45.  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C Hàng lớn nhất của độ chính xác là (d = 0,01) là hàng phần trăm, nên ta quy tròn a đến hàng phần chục …

(HK1 Toán 10) Số quy tròn của 45,6534 với độ chính xác (d = 0,01) là: Read More »

(HK1 Toán 10) Cho biết (sqrt[3]{3} = 1,44224957…). Số gần đúng của (sqrt[3]{3}) với độ chính xác 0,0001 là:

Câu hỏi: Cho biết (sqrt[3]{3} = 1,44224957…). Số gần đúng của (sqrt[3]{3}) với độ chính xác 0,0001 là:  A. 1,4422; B. 1,4421;   C. 1,442;  D. 1,44.  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Hàng lớn nhất của độ chính xác là (d = 0,0001) là hàng phần chục nghìn, nên ta quy tròn a …

(HK1 Toán 10) Cho biết (sqrt[3]{3} = 1,44224957…). Số gần đúng của (sqrt[3]{3}) với độ chính xác 0,0001 là: Read More »