Đề thi giữa HK1 môn Toán 12 năm 2022-2023 Trường THPT Nguyễn Du

Auto Added by WPeMatico

[Đề GK1-Toán 12] Thực hiện tính thể tích của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a

Câu hỏi: Tính thể tích của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a A. ({frac{{sqrt 2 }}{4}{a^3}{mkern 1mu} })  B. ({frac{{sqrt 2 }}{3}{a^3}})  C. ({frac{{sqrt 3 }}{2}{a^3}{mkern 1mu} })  D. ({frac{{sqrt 3 }}{4}{a^3}})  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: D Thể tích khối lăng trụ tam giác đều …

[Đề GK1-Toán 12] Thực hiện tính thể tích của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a Read More »

[Đề GK1-Toán 12] Xác định hình lập phương có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

Câu hỏi: Hình lập phương có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? A. 8 B. 7 C. 9 D. 6 Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C Xét khối lập phương ABCD.A’B’C’D’  Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA  M’, N’, P’, Q’ lần lượt là …

[Đề GK1-Toán 12] Xác định hình lập phương có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? Read More »

[Đề GK1-Toán 12] Thể tích khối bát diện đều có cạnh là bằng a  

Câu hỏi: Thể tích khối bát diện đều có cạnh bằng a   A. ({frac{{{a^3}sqrt 2 }}{3}})  B. ({frac{{{a^3}sqrt 2 }}{6}})  C. ({frac{{{a^3}sqrt 3 }}{4}})  D. ({frac{{{a^3}sqrt 3 }}{8}})  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Thể tích khối bát diện đều (V = 2{V_{S.ABCD}}) Gọi (O = AC cap BD Rightarrow SO bot left( …

[Đề GK1-Toán 12] Thể tích khối bát diện đều có cạnh là bằng a   Read More »