De thi GHK1 Toan 9

Auto Added by WPeMatico

Đề thi Giữa Học Kỳ 1 môn Toán 9 – 2022 – 2023 – Đề 3 – file word

Đề thi Giữa Học Kỳ 1 môn Toán 9 – 2022 – Đề 3 – file word ================= booktoan.com chia sẻ đến các em Bộ đề thi giữa HK1 môn Toán năm 2022. Đề có đáp án chi tiết giúp các em đối chiếu, tham khảo để đánh giá năng lực bản thân. Chúc các …

Đề thi Giữa Học Kỳ 1 môn Toán 9 – 2022 – 2023 – Đề 3 – file word Read More »

Đề thi Giữa Học Kỳ 1 môn Toán 9 – 2022 – 2023 – Đề 2 – file word

Đề thi Giữa Học Kỳ 1 môn Toán 9 – 2022 – Đề 2 – file word ================= booktoan.com chia sẻ đến các em Bộ đề thi giữa HK1 môn Toán năm 2022. Đề có đáp án chi tiết giúp các em đối chiếu, tham khảo để đánh giá năng lực bản thân. Chúc các …

Đề thi Giữa Học Kỳ 1 môn Toán 9 – 2022 – 2023 – Đề 2 – file word Read More »

Đề thi Giữa Học Kỳ 1 môn Toán 9 – 2022 – 2023 – Đề 1 – file word

Đề thi Giữa Học Kỳ 1 môn Toán 9 – 2022 – Đề 1 – file word ================= booktoan.com chia sẻ đến các em Bộ đề thi giữa HK1 môn Toán năm 2022. Đề có đáp án chi tiết giúp các em đối chiếu, tham khảo để đánh giá năng lực bản thân. Chúc các …

Đề thi Giữa Học Kỳ 1 môn Toán 9 – 2022 – 2023 – Đề 1 – file word Read More »

Bộ đề 2 – thi giữa HK1 môn Toán 9 có đáp án năm 2021-2022

ĐỀ ÔN THI GIỮA HK1 MÔN: TOÁN NĂM HỌC : 2021 – 2022 Đề 1 Phần I. Trắc nghiệm  Câu 1: Căn bậc hai của 9 là: A.  81 B. (pm)81 C . 3 D . (pm)3 Câu 2:  Phương trình (sqrt {x – 2} = 3) có nghiệm là: A.  9 B.  (pm)9 C. (pm)4 D.  11 Câu 3: Điều kiện xác định của (sqrt …

Bộ đề 2 – thi giữa HK1 môn Toán 9 có đáp án năm 2021-2022 Read More »

Bộ đề 3 – thi giữa HK1 môn Toán 9 có đáp án năm 2021-2022

ĐỀ ÔN THI GIỮA HK1 MÔN: TOÁN NĂM HỌC : 2021 – 2022 Đề 1 Phần I.Trắc nghiệm  Câu 1.Căn bậc hai số học của 9 là A. -3. B. 3. C. 81. D. -81. Câu 2.Biểu thức (sqrt {1 – 2x} ) xác định khi: A. (x > frac{1}{2}) B. (x ge frac{1}{2}) C. (x < frac{1}{2}) D. (x le… [ …

Bộ đề 3 – thi giữa HK1 môn Toán 9 có đáp án năm 2021-2022 Read More »