De thi GHK1 Toan 9

Auto Added by WPeMatico

Bộ đề 2 – thi giữa HK1 môn Toán 9 có đáp án năm 2021-2022

ĐỀ ÔN THI GIỮA HK1 MÔN: TOÁN NĂM HỌC : 2021 – 2022 Đề 1 Phần I. Trắc nghiệm  Câu 1: Căn bậc hai của 9 là: A.  81 B. (pm)81 C . 3 D . (pm)3 Câu 2:  Phương trình (sqrt {x – 2} = 3) có nghiệm là: A.  9 B.  (pm)9 C. (pm)4 D.  11 Câu 3: Điều kiện xác định của (sqrt …

Bộ đề 2 – thi giữa HK1 môn Toán 9 có đáp án năm 2021-2022 Read More »

Bộ đề 3 – thi giữa HK1 môn Toán 9 có đáp án năm 2021-2022

ĐỀ ÔN THI GIỮA HK1 MÔN: TOÁN NĂM HỌC : 2021 – 2022 Đề 1 Phần I.Trắc nghiệm  Câu 1.Căn bậc hai số học của 9 là A. -3. B. 3. C. 81. D. -81. Câu 2.Biểu thức (sqrt {1 – 2x} ) xác định khi: A. (x > frac{1}{2}) B. (x ge frac{1}{2}) C. (x < frac{1}{2}) D. (x le… [ …

Bộ đề 3 – thi giữa HK1 môn Toán 9 có đáp án năm 2021-2022 Read More »