Đề thi Giữa HKI môn Toán

Auto Added by WPeMatico

Bộ đề 2 – thi giữa HK1 môn Toán 9 có đáp án năm 2021-2022

ĐỀ ÔN THI GIỮA HK1 MÔN: TOÁN NĂM HỌC : 2021 – 2022 Đề 1 Phần I. Trắc nghiệm  Câu 1: Căn bậc hai của 9 là: A.  81 B. (pm)81 C . 3 D . (pm)3 Câu 2:  Phương trình (sqrt {x – 2} = 3) có nghiệm là: A.  9 B.  (pm)9 C. (pm)4 D.  11 Câu 3: Điều kiện xác định của (sqrt …

Bộ đề 2 – thi giữa HK1 môn Toán 9 có đáp án năm 2021-2022 Read More »

Bộ đề 3 – thi giữa HK1 môn Toán 9 có đáp án năm 2021-2022

ĐỀ ÔN THI GIỮA HK1 MÔN: TOÁN NĂM HỌC : 2021 – 2022 Đề 1 Phần I.Trắc nghiệm  Câu 1.Căn bậc hai số học của 9 là A. -3. B. 3. C. 81. D. -81. Câu 2.Biểu thức (sqrt {1 – 2x} ) xác định khi: A. (x > frac{1}{2}) B. (x ge frac{1}{2}) C. (x < frac{1}{2}) D. (x le… [ …

Bộ đề 3 – thi giữa HK1 môn Toán 9 có đáp án năm 2021-2022 Read More »

Bộ đề 2 – thi giữa HK1 môn Toán 7 có đáp án năm 2021-2022

ĐỀ ÔN THI GIỮA HK1 MÔN: TOÁN NĂM HỌC : 2021 – 2022 Đề 1 I. Trắc nghiệm Câu 1:  Số (frac{7}{{20}}) là kết quả của phép tính: A. (frac{9}{{20}} – frac{1}{5}) B. (frac{7}{{20}} – frac{1}{5}) C. (frac{1}{4} – frac{1}{5}) D. (frac{{11}}{{20}} –… [ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ] Hoc tap online Author: admin

ĐỀ THI GIỮA HK1 TOÁN LỚP 5 CÓ ĐÁP ÁN – Số 5

ĐỀ SỐ 5 I – PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1: Hai mươi bốn đơn vị, một phần mười, tám phần trăm được viết là: A. 24,18 B. 24,108 C. 24,018 D. 24,0108 Câu 2: Phân số (frac{65}{100}) viết dưới dạng số thập phân là: A. …

ĐỀ THI GIỮA HK1 TOÁN LỚP 5 CÓ ĐÁP ÁN – Số 5 Read More »

ĐỀ THI GIỮA HK1 TOÁN LỚP 5 CÓ ĐÁP ÁN – Số 4

ĐỀ SỐ 4 I. Trắc nghiệm Câu 1: Số lớn nhất trong các số 39,402; 39,204; 40,392; 40,293 là: A. 40,392 B. 39,204 C. 40,293 D. 39,402 Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm : 30g = …kg là: A. 30 000 B. 0,03 C.0,3 D. 3 Câu 3: Viết số thích hợp vào chỗ …

ĐỀ THI GIỮA HK1 TOÁN LỚP 5 CÓ ĐÁP ÁN – Số 4 Read More »

ĐỀ THI NĂM 2021_2022 GKI K12 TRẦN HƯNG ĐẠO NAM ĐỊNH PB – file word

Đề thi GHK1 Toán 12 – ĐỀ THI NĂM 2021_2022 GKI K12 TRẦN HƯNG ĐẠO NAM ĐỊNH PB ================ ========== booktoan.com chia sẻ đến các bạn Bộ đề thi Giữa học kỳ, học kỳ 1 môn Toán lớp 10,11,12 năm 2022. Đề có đáp án chi tiết giúp các bạn đối chiếu, tham khảo để …

ĐỀ THI NĂM 2021_2022 GKI K12 TRẦN HƯNG ĐẠO NAM ĐỊNH PB – file word Read More »

ĐỀ THI GK1 K10 CHUYÊN HÙNG VƯƠNG QUẢNG NAM 2021 2022 GV – file word

Đề thi GHK1 Toán 10 – ĐỀ THI GK1 K10 CHUYÊN HÙNG VƯƠNG QUẢNG NAM 2021 2022 GV ================ ========== booktoan.com chia sẻ đến các bạn Bộ đề thi Giữa học kỳ, học kỳ 1 môn Toán lớp 10,11,12 năm 2022. Đề có đáp án chi tiết giúp các bạn đối chiếu, tham khảo để …

ĐỀ THI GK1 K10 CHUYÊN HÙNG VƯƠNG QUẢNG NAM 2021 2022 GV – file word Read More »

ĐỀ THI NĂM 2021 2022 GK1 K10 THANH MIỆN HẢI DƯƠNG – file word

Đề thi GHK1 Toán 10 – ĐỀ THI NĂM 2021 2022 GK1 K10 THANH MIỆN HẢI DƯƠNG ================ ========== booktoan.com chia sẻ đến các bạn Bộ đề thi Giữa học kỳ, học kỳ 1 môn Toán lớp 10,11,12 năm 2022. Đề có đáp án chi tiết giúp các bạn đối chiếu, tham khảo để đánh …

ĐỀ THI NĂM 2021 2022 GK1 K10 THANH MIỆN HẢI DƯƠNG – file word Read More »

ĐỀ THI GKI K11 SỞ BẮC NINH 2021 2022 – file word

Đề thi GHK1 Toán 11 – ĐỀ THI GKI K11 SỞ BẮC NINH 2021 2022 ================ ========== booktoan.com chia sẻ đến các bạn Bộ đề thi Giữa học kỳ, học kỳ 1 môn Toán lớp 10,11,12 năm 2022. Đề có đáp án chi tiết giúp các bạn đối chiếu, tham khảo để đánh giá năng …

ĐỀ THI GKI K11 SỞ BẮC NINH 2021 2022 – file word Read More »