Chuyên đề Toán 12 Bài 3: Hàm số mũ – Hàm số logarit có đáp án

Auto Added by WPeMatico

Cho hàm số y=2x có đồ thị Hình 1. Đồ thị Hình 2 là của hàm số nào dưới đây?

Câu hỏi: Cho hàm số y=2x có đồ thị Hình 1. Đồ thị Hình 2 là của hàm số nào dưới đây? A.y=2x B.y=−2x C.y=2x Đáp án chính xác D.y=−2x Trả lời: Đáp án C ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** ===== Hoc tap online Author: admin

Cho hàm số y=5xcó đồ thị (C). Hàm số nào sau đây có đồ thị đối xứng với (C)qua đường thẳng y = x?

Câu hỏi: Cho hàm số y=5xcó đồ thị (C). Hàm số nào sau đây có đồ thị đối xứng với (C)qua đường thẳng y = x? A.y=5−x B.y=log5x Đáp án chính xác C.y=−log5x D.y=−5−x Trả lời: Đáp án B ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** ===== Hoc tap online Author: …

Cho hàm số y=5xcó đồ thị (C). Hàm số nào sau đây có đồ thị đối xứng với (C)qua đường thẳng y = x? Read More »