Cho hàm số y=2x có đồ thị Hình 1. Đồ thị Hình 2 là của hàm số nào dưới đây?

Câu hỏi: Cho hàm số y=2x có đồ thị Hình 1. Đồ thị Hình 2 là của hàm số nào dưới đây? A.y=2x B.y=−2x C.y=2x Đáp án chính xác D.y=−2x Trả lời: Đáp án C ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin