[Cánh diều] Toán lớp 10

Auto Added by WPeMatico

Giải bài 10 trang 102 SGK Toán 10 tập 2 – Cánh diều>

Đề bài Viết phương trình chính tắc của đường parabol, biết tiêu điểm (Fleft( {6;0} right)) Phương pháp giải – Xem chi tiết Phương trình chính tắc của parabol là: ({y^2} = 2pxleft( {p > 0} right)), trong đó tiêu điểm là (Fleft( {frac{p}{2};0} right)) và phương trình đường chuẩn là: (x + frac{p}{2} = …

Giải bài 10 trang 102 SGK Toán 10 tập 2 – Cánh diều> Read More »

Giải bài 11 trang 102 SGK Toán 10 tập 2 – Cánh diều>

Đề bài Một chiếc đèn có mặt cắt ngang là hình parabol (Hình 63). Hình parabol có chiều rộng giữa hai mép vành là AB = 40 cm và chiều sâu h = 30 cm (h bằng khoảng cách  từ O đến AB). Bóng đèn nằm ở tiêu điểm S. Viết phương trình chính tắc …

Giải bài 11 trang 102 SGK Toán 10 tập 2 – Cánh diều> Read More »

Giải bài 4 trang 45 SGK Toán 10 tập 2 – Cánh diều>

Đề bài Gieo một xúc xắc hai lần liên tiếp. Tính xác suất của mỗi biến cố sau: a) “Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo không bé hơn 10”; b) “Mặt 1 chấm xuất hiện ít nhất một lần”. Phương pháp giải – Xem chi tiết Bước 1: Tính số phần tử …

Giải bài 4 trang 45 SGK Toán 10 tập 2 – Cánh diều> Read More »

Giải mục IV trang 8, 9 SGK Toán 10 tập 2 – Cánh diều>

Đề bài Luyện tập – Vận dụng 3 trang 8 SGK Toán 10 tập 2 – Cánh Diều Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, lập được bao nhiêu số lẻ gồm ba chữ số đôi một khác nhau? Phương pháp giải – Xem chi tiết Nêu các hành động liên tiếp cần …

Giải mục IV trang 8, 9 SGK Toán 10 tập 2 – Cánh diều> Read More »

Giải bài 5 trang 82 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều>

Đề bài Quan sát ròng rọc hoạt động khi dùng lực để kéo một đầu của ròng rọc. Chuyển động của các đoạn dây được mô tả bằng các vectơ (overrightarrow a ,overrightarrow b ,overrightarrow c )(Hình 47). a) Hãy chỉ ra các cặp vectơ cùng phương. b) Trong các cặp vectơ đó, cho biết …

Giải bài 5 trang 82 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều> Read More »

Giải bài 4 trang 82 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều>

Đề bài Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh bằng 3cm. Tính độ dài của các vectơ (overrightarrow {AB} ,overrightarrow {AC} ). Phương pháp giải – Xem chi tiết +) Độ dài của vectơ (overrightarrow {AB} ) là độ dài đoạn thẳng AB. Bước 1: Xác định độ dài của vectơ (overrightarrow {AB} ,overrightarrow …

Giải bài 4 trang 82 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều> Read More »

Giải bài 5 trang 92 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều>

Đề bài Cho tứ giác ABCD có M, N lần lượt là trung điểm của hai cạnh AB và CD. Gọi G là trung điểm của đoạn thẳng MN, E là trọng tâm tam giác BCD. Chứng minh: a) (overrightarrow {EA}  + overrightarrow {EB}  + overrightarrow {EC}  + overrightarrow {ED}  = 4overrightarrow {EG} ) b) …

Giải bài 5 trang 92 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều> Read More »

Giải bài 9 trang 61 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều>

Đề bài Một kĩ sư thiết kế đường dây điện từ vị trí A đến vị trí S và từ vị trí S đến vị trí C trên cù lao như Hình 38. Tiền công thiết kế mỗi ki-lô-mét đường dây từ A đến S và từ S đến C lần lượt là 3 triệu …

Giải bài 9 trang 61 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều> Read More »

Giải bài 4 trang 60 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều>

Đề bài Quan sát đồ thị hàm số bậc hai (y = a{x^2} + bx + c) ở Hình 37a và Hình 37b rồi nêu: a) Dấu của hệ số a; b) Toạ độ đỉnh và trục đối xứng; c) Khoảng đồng biến; d) Khoảng nghịch biến; e) Khoảng giá trị x mà y > …

Giải bài 4 trang 60 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều> Read More »