Giải bài 11 trang 102 SGK Toán 10 tập 2 – Cánh diều>

Đề bài Một chiếc đèn có mặt cắt ngang là hình parabol (Hình 63). Hình parabol có chiều rộng giữa hai mép vành là AB = 40 cm và chiều sâu h = 30 cm (h bằng khoảng cách  từ O đến AB). Bóng đèn nằm ở tiêu điểm S. Viết phương trình chính tắc […]
Hoc tap online
Author: admin