Giải bài 5 trang 82 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều>

Đề bài Quan sát ròng rọc hoạt động khi dùng lực để kéo một đầu của ròng rọc. Chuyển động của các đoạn dây được mô tả bằng các vectơ (overrightarrow a ,overrightarrow b ,overrightarrow c )(Hình 47). a) Hãy chỉ ra các cặp vectơ cùng phương. b) Trong các cặp vectơ đó, cho biết […]
Hoc tap online
Author: admin