Giải bài 10 trang 102 SGK Toán 10 tập 2 – Cánh diều>

Đề bài Viết phương trình chính tắc của đường parabol, biết tiêu điểm (Fleft( {6;0} right)) Phương pháp giải – Xem chi tiết Phương trình chính tắc của parabol là: ({y^2} = 2pxleft( {p > 0} right)), trong đó tiêu điểm là (Fleft( {frac{p}{2};0} right)) và phương trình đường chuẩn là: (x + frac{p}{2} = […]
Hoc tap online
Author: admin