Bài tập Hàm số mũ

Auto Added by WPeMatico

Số các giá trị nguyên của tham số m để phương trình log2(x-1)=log2(mx-8) có hai nghiệm thực phân biệt là :

Câu hỏi: Số các giá trị nguyên của tham số m để phương trình log2(x–1)=log2(mx–8) có hai nghiệm thực phân biệt là : A. 3 Đáp án chính xác B. 4 C. 5 D. vô số     Trả lời: ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** ===== Hoc tap online Author: …

Số các giá trị nguyên của tham số m để phương trình log2(x-1)=log2(mx-8) có hai nghiệm thực phân biệt là : Read More »

Xét các số nguyên dương a,b sao cho phương trình a ln2x+bln x+5=0 có  hai nghiệm phân biệt x1;x2 và phương trình 5log2x+blog x+a  = 0  có hai nghiệm phân  biệt x3;x4 thỏa mãn x1x2> x3x4. Tìm giá trị nhỏ nhất Smin  của S = 2a+3b.

Câu hỏi: Xét các số nguyên dương a,b sao cho phương trình a ln2x+bln x+5=0 có  hai nghiệm phân biệt x1;x2 và phương trình 5log2x+blog x+a  = 0  có hai nghiệm phân  biệt x3;x4 thỏa mãn x1x2> x3x4. Tìm giá trị nhỏ nhất Smin  của S = 2a+3b. A. Smin = 25 Đáp án chính xác B. Smin = 17 C. Smin = 30 D. …

Xét các số nguyên dương a,b sao cho phương trình a ln2x+bln x+5=0 có  hai nghiệm phân biệt x1;x2 và phương trình 5log2x+blog x+a  = 0  có hai nghiệm phân  biệt x3;x4 thỏa mãn x1x2> x3x4. Tìm giá trị nhỏ nhất Smin  của S = 2a+3b. Read More »