(Trắc nghiệm Toán 10 – CT) Trong một chiếc hộp đựng 6 viên bi đỏ, 8 viên bi xanh, 10 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên 4 viên bi. Tính số phần tử của Không gian mẫu:

Câu hỏi: Trong một chiếc hộp đựng 6 viên bi đỏ, 8 viên bi xanh, 10 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên 4 viên bi. Tính số phần tử của Không gian mẫu: A. 10626  B. 24  C. 16062  D. 480   Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Trong hộp có tất cả: 6 …
Hoc tap online
Author: admin