Hình học không gian

Bài tập Hình học Không gian lớp 11 theo chủ đề

Bài tập Hình học Không gian lớp 11 theo chủ đề. Tuyển tập các Bài tập Hình học Không gian lớp 11 theo chủ đề. Tài liệu được soạn thảo bằng LaTeX, trình bày theo kiểu 2 cột. Download Các chủ đề chính: TÌM GIAO TUYẾN CỦA HAI MẶT PHẲNG, TÌM GIAO ĐIỂM CỦA ĐƯỜNG …

Bài tập Hình học Không gian lớp 11 theo chủ đề Read More »

Phương pháp giải bài tập Hình không gian trong đề thi Đại học (2011)

Phương pháp giải bài tập Hình không gian trong đề thi Đại học Trong kỳ thi TSĐH bài toán hình không gian luôn là dạng bài tập gây khó khăn cho học sinh. Nguyên nhân cơ bản là do học sinh chưa biết phân biệt rõ ràng dạng bài tập để lựa chọn công cụ, …

Phương pháp giải bài tập Hình không gian trong đề thi Đại học (2011) Read More »