Phương pháp giải bài tập Hình không gian trong đề thi Đại học (2011)

Phương pháp giải bài tập Hình không gian trong đề thi Đại học

Trong kỳ thi TSĐH bài toán hình không gian luôn là dạng bài tập gây khó khăn cho học sinh. Nguyên nhân cơ bản là do học sinh chưa biết phân biệt rõ ràng dạng bài tập để lựa chọn công cụ, phương pháp giải cho phù hợp. Bài viết này sẽ giúp học sinh giải quyết những vướng mắc đó.

Gv: Nguyễn Trung Kiên.

Download tại đây .

Chúc học tốt.