Hình học 12

Các giáo án PPT về bài Khái niệm về khối đa diện

Đây là các giáo án PPT tôi sưu tập để sửa lại khi dạy hình học 12 chương 1. xin phép các tác giả đưa lên đây để mọi người, sửa lại dạy trong năm nay khi có quyết định giảm tải.   link: 1. http://www.mediafire.com/download.php?bgw074c98boy3cc 2. http://www.mediafire.com/download.php?km251xzev47x12m 3. Tải về    

Ôn tập hình học Học Kỳ I – Khối 12

Tuần này, sau là ôn tập học kỳ I cho khối 12, tôi tổng hợp các chuyên đề hình học. các bạn vào link sau để tải về: http://ebooktoan.com/forum/the-tich-da-dien-tron-xoay-trong-de-thi-dh–160 http://ebooktoan.com/forum/112-bai-toan-the-tich-khoi-da-dien-khoi-tron-xoay–159 http://ebooktoan.com/forum/cac-bai-toan-the-tich-trong-ki-thi-tnthpt–158 http://ebooktoan.com/forum/chuyen-de-the-tich-on-tap-hki-k12–157 http://ebooktoan.com/forum/khoi-da-dien–145