Đề thi HSG

Tuyển tập đề thi HSG môn toán các tỉnh năm học 2011-2012

01. Đề thi học sinh giỏi tỉnh Phú Thọ năm 2010-2011 và đáp án chi tiết http://www.mediafire.com/?6w3sxmwr7x6xtoi 02. Đề thi HSG tỉnh Đồng Tháp – vòng 1 – năm 2011-2012 http://www.mediafire.com/?bjxzxb4bhdq49v3 Đáp án: http://www.mediafire.com/?twc5xyp8bmk4ejz http://www.mediafire.com/?bdyeuzddlrpmodl 03. Cần Thơ https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=1LlywGPz3JnwjSx63HzyoHcQnVjTzmicvk26N9Ydmy9zMb17WBbPjNskWtePn&hl=vi 04. Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An năm 2011 – 2012 http://www.mediafire.com/?t1enxszsbe156hb 05. Hanoi …

Tuyển tập đề thi HSG môn toán các tỉnh năm học 2011-2012 Read More »

Đề thi HSG Lớp 9 môn toán thành phố Đà Nẵng năm học 2011-2012

Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 Năm học 2011-2012 ______________________________________ Môn thi:Toán Thời gian làm bài: 150 phút (không tính thời gian giao đề) ______________________________________ Bài 1. (2,0 điểm) a) Cho biểu thức: $A = \left( {\frac{{2\sqrt x + 1}}{{x + 2\sqrt x + 1}} + \frac{{1 – 2\sqrt x }}{{x – 1}}} …

Đề thi HSG Lớp 9 môn toán thành phố Đà Nẵng năm học 2011-2012 Read More »

Tuyển tập đề thi Olympic toán 30-4 (14)

Đây là một tài liệu gồm các bài toán đề nghị của các trường tham dự kỳ thi olympic toán 30-4 với đầy đủ lời giải. Tài liệu này thật sự cần thiết cho các học sinh lớp 10, lớp 11 chuẩn bị ôn thi học sinh giỏi các cấp Tải về tại đây