Tuyển tập đề thi Olympic toán 30-4 (14)

Đây là một tài liệu gồm các bài toán đề nghị của các trường tham dự kỳ thi olympic toán 30-4 với đầy đủ lời giải. Tài liệu này thật sự cần thiết cho các học sinh lớp 10, lớp 11 chuẩn bị ôn thi học sinh giỏi các cấp

Tải về tại đây