Bài giảng video toán

Phương pháp giải phương trình lượng giác- thầy Quách Văn Giang- HOC360

Tóm tắt: I. Công thức nghiệm phương trình lượng giác cơ bản 1. Phương trình cosx 2. Phương trình sinx 3. Phương trình tanx 4. Phương trình cotx II. Một số dạng phương trình lượng giác đưa về phương trình lượng giác cơ bản. 1. Dạng 1 a. Dạng phương trình b. Phương pháp giải …

Phương pháp giải phương trình lượng giác- thầy Quách Văn Giang- HOC360 Read More »