Bất phương trình vô tỷ- thầy Nguyễn Xuân Huy- HOC360.VN

Tóm tắt:
I. Các dạng bất phương trình vô tỷ cơ bản
1. Phương pháp giải:
– Bình phương hai vế
– Nâng lũy thừa
– Đặt ẩn phụ
– Phân chia tập xác định
2. Các ví dụ.
II. Một số kỹ thuật và phương pháp giải bất phương trình vô tỷ.
1. Kỹ thuật biến đổi bất phương trình.
– Phương pháp giải
– Ví dụ minh họa
2. Kỹ thuật ứng dụng sự biến thiên của hàm số.
– Kiến thức cơ bản
– Dạng thường gặp
– Ví dụ minh họa

Xem và download tại đây

(Mẹo download: cài IDM để tự bắt link khi xem)

Chúc học tốt.