Phương pháp bảng nguyên hàm tính tích phân – hoc360

Tóm tắt:
1. Kiến thức cơ sở:
a. Tính chất của tích phân
b. Bảng các nguyên hàm cơ bản
2. Nội dung của phương pháp:
3. Các ví dụ :
– Nhóm bài tập cơ bản : Lấy đạo hàm của mẫu nếu xuất hiện tử số thì ta dùng phương pháp bảng nguyên hàm.
Nhận xét:
– Trong quá trình tính tích phân, đầu tiên các em nên thử áp dụng phương pháp này, nếu không thể tiến hành được thì mới thử đối với phương pháp khác.

Xem và download tại đây .


Chúc học tốt.