Sổ tay toán cấp III

logoMục lục:

Phần I – Đại số và giải tích
1. Tập hợp.
2. Biểu thức đại số.
3. Luỹ thừa và căn số.
4. Dãy số – Cấp số cộng – Cấp số nhân.
5. Logarít.
6. Tổ hợp – Công thức Niu tơn.
7. Phương trình và hệ phơng trình.
8. Bất phương trình.
9. Bất đẳng thức.
10. Hàm số.
11. Giới hạn hàm số.
12. Hàm số liên tục.
13. Đạo hàm.
14. Đường tiệm cận.
15. Khảo sát hàm số.
16. Nguyên hàm.
17. Tích phân.

Phần II – Lượng giác
1. Các hàm số lượng giác.
2. Phương trình lượng giác.
3. Bất phương trình lượng giác.

Phần III – Hình học

1. Tam giác – Đa giác – Hình tròn.
2. Một số hình khối quen thuộc.
3. Phép biến hình.
4. Vectơ.
5. Các đường bậc hai trong hệ tọa độ Oxy.
6. Tọa độ trong mặt phẳng – Tọa độ trong không gian.
7. Đường thẳng trong mặt phẳng – Đư¬ờng thẳng và mặt phẳng trong không gian.

Media:Click here to start download..

Comments are closed.