Phổ thông

Ebook toán hay

Đây là ebook của ….. về toán học phổ thông, tóm tắt lý thuyết, bài tập ứng dụng… luyện thi đại học theo kinh nghiệm của tác giả. Tên tác giả ở file đính kem. thank. tựa là của tác giả đặt, tôi không đặt nhé… đừng cười…đọc xong xem có hay không? để lại …

Ebook toán hay Read More »

Bảng các công thức toán học trong SGK phổ thông

I. Đại số 1. Tam thức bậc 2 2. Bất đẳng thức Cauchy 3. Cấp số cộng 4. Cấp số nhân 5. Phương trình, bất phương trình chứa giá trị tuyệt đối 6. Phương trình, bất phương trình chứa căn 7. Phương trình, bất phương trình logarit 8. Phương trình, bất phương trình mũ 9. …

Bảng các công thức toán học trong SGK phổ thông Read More »