Math Tools 2.0 công cụ toán học Việt Nam

Trong bản 2.0 này, Mathtools có những thay đổi sau:

 • Giải hệ tuyến tính với cách nhập hệ tự nhiên
 • Bổ sung thư viện số nguyên lớn
 • Tìm nghiệm nguyên của phương trình vô định
 • Xóa tính năng rút gọn biểu thức
 • Sửa một số lổi trong bản 1.0

Những tính năng có sẵn:

 • Tính toán trên biểu thức toán học với độ ưu tiên
 • Hổ trợ các hàm toán học thông thường như lũy thừa, lượng giác, làm tròn, trị tuyết đối, … và các hàm cao cấp khác.
 • Các hàm max, min, if, tính tổng …
 • Giải hệ phương trình tuyến tính.
 • Giải phương trình bất kì.
 • Vẽ đồ thị hàm y=f(x), pt tham số {x=f(t), y=g(t)}
 • Tính biểu thức đạo hàm, tính phân xác định, giới hạn hàm số.
 • Đổi hệ cơ số. chuyển về phân số.
 • Hổ trợ biến, hàm tự định nghĩa
 • Hổ trợ script. để tự lập trình các bài toán nhỏ

Với thư viện số nguyên lớn bạn có thể:

 • Công trừ nhân chia các số nguyên cực lớn
 • Kiểm tra tính nguyên tố của số nguyên lớn với thuật toán xác suất
 • Tính giai thừa các số hàng nghìn chính xác từng đơn vị
 • Tìm ước chung nhỏ nhất, bội chung lớn nhất
 • Tính các lũy thừa lớn
 • Phân tích ra thừa số nguyên tố với thuật toán R-H-O

Screenshoot:


Chương trình nhỏ gọn, giao diện thân thiện bằng tiếng việt:
link để tải xuống:
==> <==

Comments are closed.