Bất đẳng thức Hình học 10/2011

Bên cạnh các Đẳng thức và Bất đẳng thức Hình học cũ như Các Bất Đẳng thức Erdos-Mordell, Bất đẳng thức Ptolemy, tài liệu giới thiệu các Đẳng thức Bretschneider, đẳng thức Casey, Bất đẳng thức dạng Hayashi, Bất đẳng thức Weizenbock, Bất Đẳng thức Klamkin, Bất Đẳng thức Jian Liu còn khá mới.

Tác giả: Hoàng Ngọc Quang, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Hồ Tùng Mậu, Yên Bái.

Các Đẳng thức và Bất đẳng thức Hình học cũ và mới.
Link (vnmath)
Download