Hôm nay kỉ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là thứ tư. Vậy ngày chiến thắng Điện Biên Phủ của 60 năm trước là thứ mấy?

Câu hỏi: Hôm nay kỉ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là thứ tư. Vậy ngày chiến thắng Điện Biên Phủ của 60 năm trước là thứ mấy? Trả lời: Từ 7/5/1954 đến 7/5/2014 có 60 năm, trong đó có 15 năm nhuận.Tất cả gồm 365.60 + 15 = 21915 ngày. 21915:7=3120 (dư …
Hoc tap online
Author: admin