Giải tích 11

Đây là tài liệu sưu tầm trên internet. tác giả tài liệu có trong file đính kèm. Chân thành cảm ơn tác giả.

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác:  Bấm vào xem

Chương 2: Tổ hợp và xác xuất:  Tải về

Chương 3: Dãy số:  Tải về

Chương 4: Giới hạn   tải về

Chương 5: Đạo hàm   Tải về

Comments are closed.