Bài 40. Phát triển bền vững, tăng trưởng xanh SGK Địa lí 10 Chân trời sáng tạo

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn ? mục I Trả lời câu hỏi 1 mục I trang 146 SGK Địa lí 10 Dựa vào hình 40, thông tin trong bài và hiểu biết của bản thân, em hãy trình bày khái niệm phát triển bền vững. Phương pháp giải: Quan sát hình […]
Hoc tap online
Author: admin