Giải bài 46 trang 92 SBT toán 10 – Cánh diều>

Đề bài Cho tam giác nhọn ABC có các cạnh đôi một khác nhau. Gọi H, O lần lượt là trực tâm và tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác, D là điểm đối xứng với H qua O. Chứng minh (overrightarrow {HA}  + overrightarrow {HB}  + overrightarrow {HC}  = overrightarrow {HD} ) Phương […]
Hoc tap online
Author: admin