Giải bài 4 trang 51 SGK Toán 7 tập 1 – Cánh diều>

Đề bài Áp dụng quy tắc làm tròn số để ước lượng kết quả của mỗi phép tính sau: a) (-28,29) + (- 11,91);            b) 43,91 – 4,49;                       c) 60,49 . (-19,51). Phương pháp giải – Xem chi tiết Ta sẽ làm tròn các số đến chữ số hàng phần mười Lời giải chi tiết […]
Hoc tap online
Author: admin