Giải bài 10 trang 45 SGK Toán 10 tập 2 – Chân trời sáng tạo>

Đề bài Cho bốn điểm (Aleft( {7; – 3} right),Bleft( {8;4} right),Cleft( {1;5} right),Dleft( {0; – 2} right)). Chứng minh rằng tứ giác ABCD là hình vuông Phương pháp giải – Xem chi tiết Bước 1: Tính độ dài các cạnh thông qua độ dài vecto => tứ giác là hình thoi Bước 2: Chỉ […]
Hoc tap online
Author: admin