Đề thi thử Đại Học môn Toán số 1 của boxmath – 2012

Kỳ thi ĐH 2011 đã qua, có thành công, có thất bại….

Chúng ta lại phải bắt đầu cho kỳ thi 2012 đầy áp lực, nặng nề, gian khổ cho người học lẫn người dạy.

Các bạn xem và tải về ngâm cứu. tiếp tục cuộc chiến không có hồi kết…!!!.???
Tải đề thi về

Comments are closed.