Mật mã phổ thông – Phạm Huy Điển

Chuyên đề đưa ra một số nét “chấm phá” về bức tranh mã hóa thông tin thời hiện đại mà chúng ta có thể cảm nhận được từ góc nhìn của toán phổ thông. Trên thực tế, đây là một lĩnh vực mênh mông của các ứng dụng Toán cao cấp: Lý thuyết nhóm, Đại số Bul, Lý thuyết số và Hình học Đại số, Xác suất thống kê, Toán học rời rạc,…Chuyên đề được biên soạn bởi GS. Phạm Huy Điển dùng để tập huấn quốc gia cho giáo viên toán cốt cán các trường THPT chuyên chu kỳ 2011-2015 .
DOWN LOAD PDF FILE : http://www.mediafire.com/?mf8886vjqt6zgcb
NGUỒN : VNMATH.COM