Đề ôn thi Giữa Học Kỳ 1 môn Toán 12 – Đề 5 – FILE WORD

Đề ôn thi Giữa Học Kỳ 1 môn Toán 12 – Đề 5 ================= Câu 5. Cho hàm số (y = fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và có đạo hàm (f’left( x right) = {left( {1 – x} right)^2}{left( {x + 1} right)^3}left( {3 – x} right)). Hàm số (y = fleft( x […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin