Đề ôn thi Giữa Học Kỳ 1 môn Toán 12 – Đề 4

Câu hỏi trắc nghiệm (40 câu): Câu 1: Tìm (m) để đường thẳng (y = 2x + m) cắt đồ thị hàm số (y = dfrac{{x + 3}}{{x + 1}}) tại hai điểm (M,;N) sao cho độ dài MN nhỏ nhất: A. 3 B. -1 C. 2 D. 1 Câu 2: Cho khối chóp tam […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin