Đề cương ôn tập giữa HK1 môn Toán 6 Chân trời sáng tạo năm học 2021-2022

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HK1 MÔN TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO 1. Tóm tắt lý thuyết 1.1. Số học – Tập hợp, tập hợp các số tự nhiên. – Các phép tính về số tự nhiên: phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia. – Lũy thừa với số mũ tự nhiên, nhân, […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin