De cuong HK1 Toan 6

Auto Added by WPeMatico

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán 6 Kết nối tri thức năm 2021-2022

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán 6 KNTT năm 2021-2022 1. Kiến thức trọng tâm  Chủ đề  Nội dung Lũy thừa với số mũ tự nhiên – Nhận biết được lũy thừa với số mũ tự nhiên. – Vận dụng được công thức: ({{a}^{m}}.{{a}^{n}}={{a}^{m+n}};{{a}^{m}}:{{a}^{n}}={{a}^{m-n}}) – Nêu được thứ… [ Xin các bạn …

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán 6 Kết nối tri thức năm 2021-2022 Read More »

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán 6 Chân trời sáng tạo năm 2021-2022

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán 6 CTST năm 2021-2022 1. Kiến thức trọng tâm 1.1. Phần số học – Tập hợp: cách ghi một tập hợp; xác định số phần tử của tập hợp – Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên; các công thức về lũy thừa …

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán 6 Chân trời sáng tạo năm 2021-2022 Read More »

Đề cương ôn tập giữa HK1 môn Toán 6 Chân trời sáng tạo năm học 2021-2022

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HK1 MÔN TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO 1. Tóm tắt lý thuyết 1.1. Số học – Tập hợp, tập hợp các số tự nhiên. – Các phép tính về số tự nhiên: phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia. – Lũy thừa với số mũ tự nhiên, nhân, …

Đề cương ôn tập giữa HK1 môn Toán 6 Chân trời sáng tạo năm học 2021-2022 Read More »