Đề thi giữa HK1 môn Toán 6 (Cánh Diều) có đáp án năm 2021-2022 – số 1

ĐỀ ÔN THI GIỮA HK1 MÔN: TOÁN 6 CÁNH DIỀU NĂM HỌC : 2021 – 2022 Đề 1 I. Phần trắc nghiệm Câu 1: Tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 8 được viết là: A. A = {x ∈ N*| x < 8} B. A = {x ∈ N| x < 8} C. A […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin