Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán 5 năm 2021-2022

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán 5 năm 2021-2022 1. Các phép tính đối với số thập phân 1.1. Phép cộng Muốn cộng 2 số thập phân ta làm như sau: – Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng được đặt thẳng […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin