Cho số phức z thỏa mãn điều kiện z−1=2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức T=z+i+z−2−i

Câu hỏi: Cho số phức z thỏa mãn điều kiện z−1=2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức T=z+i+z−2−i A. maxT=82 B. maxT=8 C. maxT=42 D. maxT=4 Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án DTập hợp các điểm z thỏa mãn điều kiện ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin