Cho hình vẽ bên, biết hình chóp SABCD đều.Phép đối xứng qua tâm O biến hình chóp SABCD thành hình chóp nào sau đây?

Câu hỏi: Cho hình vẽ bên, biết hình chóp SABCD đều.Phép đối xứng qua tâm O biến hình chóp SABCD thành hình chóp nào sau đây? A. SABCD. B. S‘.OABC. C. S‘.OABD.  D. S‘.CDAB. Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án D ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin