Cho hình chóp đều SABCD như hình vẽ. Phép đối xứng qua mặt phẳng (SBD) biến hình chóp SABD thành hình chóp nào sau đây ?

Câu hỏi: Cho hình chóp đều SABCD như hình vẽ. Phép đối xứng qua mặt phẳng (SBD) biến hình chóp SABD thành hình chóp nào sau đây ? A. SOBC B. SABC C. SABD D. SCBD Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án D ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin