Mỗi hình sau có các cặp tam giác vuông nào bằng nhau? Vì sao?

Câu hỏi: Mỗi hình sau có các cặp tam giác vuông nào bằng nhau? Vì sao? Trả lời: a) Xét hai tam giác ACB vuông tại C và ACD vuông tại C có: CAB^=CAD^ (theo giả thiết). AC chung. Vậy ΔACB=ΔACD (góc nhọn – cạnh góc vuông). b) Xét hai tam giác EGH vuông tại E và …
Hoc tap online
Author: admin