Quan sát Hình 55, trong đó mq // xt. a) Kể tên các cặp góc đồng vị bằng nhau. b) Tìm số đo các góc BAC, CDE. c) Bạn Nam cho rằng: Qua điểm C kẻ một đường thẳng c song song với hai đường thẳng mq và xt thì sẽ tính được BCE^=82o. Theo em, bạn Nam nói đúng hay sai? Vì sao?

Câu hỏi: Quan sát Hình 55, trong đó mq // xt. a) Kể tên các cặp góc đồng vị bằng nhau. b) Tìm số đo các góc BAC, CDE. c) Bạn Nam cho rằng: Qua điểm C kẻ một đường thẳng c song song với hai đường thẳng mq và xt thì sẽ tính được …
Hoc tap online
Author: admin