Cho hàm số (y=frac{{2x – 1}}{{x + 2}}) có đồ thị (C) như hình vẽ.Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình (frac{{2sin x – 1}}{{sin x + 2}} = m) có đúng 2 nghiệm phân biệt trên đoạn ([0;pi])

Câu hỏi: Cho hàm số (y=frac{{2x – 1}}{{x + 2}}) có đồ thị (C) như hình vẽ.Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình (frac{{2sin x – 1}}{{sin x + 2}} = m) có đúng 2 nghiệm phân biệt trên đoạn ([0;pi]) A. ( – frac{1}{3} le m le […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin