Cho hàm số (fleft( x right))có bảng biến thiên như sau: Số nghiệm thuộc đoạn (left[ { – 2pi;2pi } right]) của phương trình (fleft( {sin x} right) – 1 = 0) là

Câu hỏi: Cho hàm số (fleft( x right))có bảng biến thiên như sau: Số nghiệm thuộc đoạn (left[ { – 2pi;2pi } right]) của phương trình (fleft( {sin x} right) – 1 = 0) là A. (4.) B. (3.) C. (5.) D. (6.) LỜI GIẢI CHI TIẾT Ta có ( – 1 le sin x […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin