Cho hàm số (y = frac{1}{2}{x^2} – ln left( {2x – 2} right)) có đồ thị (left( C right)). Số tiếp tuyến với đồ thị (left( C right)) của hàm số vuông góc với đường thẳng (y = – x + 2) là

Câu hỏi: Cho hàm số (y = frac{1}{2}{x^2} – ln left( {2x – 2} right)) có đồ thị (left( C right)). Số tiếp tuyến với đồ thị (left( C right)) của hàm số vuông góc với đường thẳng (y = – x + 2) là A. (0). B. (1). C. (2). D. (3). LỜI GIẢI […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin